x

  Historik

  RIO, Rederi  i Olsvik AB grundades som företag 2008 efter det att ett antal killar som jobbat parallellt i samverkan såg behovet av ett gemensamt företag med rutiner för säkerhet till havs och det växande behovet av personbefordran under kontrollerade former.

  Under de sista åren har rederiet ansvarat för den kommunala turtrafiken inom skärgården, dels genom att bemanna kommunens egna båtar, dels med egna båtar då situationen så krävts. Vi har även bemannat andra rederiers fartyg.

  Rederiet har vidare också utvecklat ett samarbete med de projekteringsföretag som under de sista åren arbetat med den planerade vindkraftsparken utanför Storgrundet samt Finngrundet. En följd av detta samarbete har nu RIO Svea sin hemmahamn i Ljusne. RIO Svea är ett supply/ maintenace (leverans/ underhåll) -fartyg som speciellt anpassats för övergång till vindkraftsverkens fundament. Även hennes motorer samt övriga driv och styrfunktioner är anpassade för detta jobb.

  Den tredje verksamheten som rederiet kontinuerligt bedriver är mooring (ankringsarbeten av större fartyg) vid angöring till de djupare hamnarna runt Söderhamn med omkrets. I samband med att de större fartygen ankrat på redden sköter vi också befordran av både personal och förnödenheter. Som ett resultat av att även denna verksamhet sakta har ökat i omfattning så har RIO Hagbard även sin hemmahamn i Ljusne. RIO Hagbard är ett liten men kraftfull bogserbåt som både lämpar sig för bogseruppdrag, mooring samt även isbrytning. RIO Hagbard bryter upp till 2,5 dm kärnis och kan därför hålla de flesta delarna av Söderhamns hamnbassänger öppna vid begäran.

  Samtlig personal som bemannar våra båtar har en gedigen utbildning i livräddning till sjöss. Merparten av våra skeppare är också skeppare inom sjöräddningen. En av de saker som vi gärna framhäver är vårt samarbete med Stockholm Radio och vårt gemensamma projekt där vi tillsammans försöker finna formerna för att anmäla avgångar samt övriga klareringar med avseende på säkerhet som kan uppstå inom lokal sjöfart.

Släpp mig på rätt plats.